Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας.

Stay Cool! Τα προσωπικά σου δεδομένα είναι ασφαλή σε εμάς!

Το GDPR και οι αλλαγές στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μπαίνουν στη ζωή μας αλλά όχι και στην σχέση μας!

Έχουμε πρόσφατα ανανεώσει τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του MILO.CY. Ο στόχος της ανανέωσης είναι να κάνουμε τους όρους μας πιο κατανοητούς και να εναρμονιστούμε με το GDPR που τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου.

Τι είναι το GDPR; Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

Μια σύνοψη των αλλαγών:

Σχεδιασμός για Προστασία δεδομένων – Η ομάδα που συντηρεί την ιστοσελίδα μας σχεδιάζει με βάση της αρχές Προστασίας των δεδομένων. Οι διαδικασίες και τα συμβόλαια της εταιρείας έχουν ελεγχθεί και ανανεωθεί για να διασφαλίζουν τη λειτουργία σε αυτή τη βάση

Απλοποιημένη γλώσσα – Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου έχουν γραφτεί σε πιο απλή γλώσσα

Βελτίωση επιλογών Προσωπικών Δεδομένων – Μπορείς να ζητήσεις πρόσβαση, εξαγωγή, διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή όλων των δεδομένων που έχει η MILO.CY για σένα με βάση το άρθρο 15-21 του GDPR. Στείλε μας το αίτημα σας με email στο [email protected]

Υπενθυμίζουμε ότι πάντα μπορείς να διαγραφείς από το να λαμβάνεις ενημέρωση με ένα click στο κάτω μέρος του ενημερωτικού μας δελτίου.

Προστατεύοντας σας.

Η MILO.CY P.TH. UPKEEP & NET SERVICES LTD («MILO.CY») δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001.).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση από εσάς του Ιστοτόπου υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική») καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Όπου η Πολιτική χρησιμοποιεί όρο που αρχίζει από κεφαλαίο γράμμα, ο όρος αυτός θα ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις ή αλλού στην παρούσα Πολιτική.

Η Πολιτική μας εξηγεί ποιές πληροφορίες συλλέγουμε στον Ιστότοπο, πως τις χρησιμοποιύμε ή/και μοιραζόμαστε, και πως αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο υποδηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική. Εφόσον δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει έιτε συνολικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

Η Πολιτική μας εξασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς. Για να σας διαβεβαιώσουμε, παρακάτω παραθέτουμε λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που μας παρέχετε και, πως θα, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, πως δεν θα χρησιμοποιηθούν. Ποτέ δεν θα συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς δίχως την ρητή συγκατάθεση σας.

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε θα είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Μπορείτε να ελέγχετε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας (ένα διοικητικό κόστος μπορεί να χρεωθεί στην περίπτωση αυτή). Εάν βρείτε οποιεσδήποτε ανακρίβειες θα τις διαγράψουμε ή διορθώσουμε άμεσα.

Προσωπικές Πληροφορίες – Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών τις οποίες συλλέγουμε.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες εθελοντικά καταχωρείτε κατά την διαδικασία Εγγραφής ή ως απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης τα οποία σας παρουσιάζονται ρητά.

Υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε την ΙΡ (Internet Protocol) διεύθυνση σας προκειμένου να μας βοηθήσει να διαγνώσουμε προβλήματα του διακομιστή μας και για να διαχειριζόμαστε τον παρόντα Ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός ο οποίος προσδίδεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας και για να συλλεγούν ευρείες δημογραφικές πληροφορίες.

Μπορούμε να ζητήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την διάρκεια που χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο. Επίσης, προκειμένου να αγοράσετε Κουπόνια ίσως σας ζητηθεί να παρέχετε κάποιες ή όλες από τις ακόλουθες ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμό τηλεφώνου και πληροφορίες μηχανισμού πληρωμής, όπως είναι οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας.

Χρήση και Διάθεση ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Χρησιμοποιούμε τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες για την MILO.CY, προκειμένου να σας παρέχουμε σωστά την Υπηρεσία και για να προωθήσουμε την εταιρεία μας σε εσάς. Είναι πολιτική μας να μην πωλούμε ούτε να διαθέτουμε οποιεσδήποτε ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σε οποιοσδήποτε άλλους οργανισμούς (εκτός του ομίλου εταιρειών μας) εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή μισθώσουμε τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σας σε οποιονδήποτε για διαφημιστικούς σκοπούς δίχως την συγκατάθεσή σας.

Παρόλα αυτά, δυνάμεθα να διαθέσουμε τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σας σε αντιπροσώπους και υπεργολάβους μας προκειμένου να διευκολυνθεί οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική. Για παράδειγμα, δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη να μας παρέχουν υπηρεσίες προώθησης προϊόντων ή υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή να τις αποστείλουμε σε πάροχο πιστωτικών καρτών προκειμένου να επεξεργαστεί μία πληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σας προκειμένου να:
(α) Συμμορφωθούμε με εφαρμοστέους νόμους

(β) Ανταποκριθούμε σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημί-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους)

(γ) Συμμορφωθούμε με έγκυρη νομική διαδικασία

(δ) Προστατεύσουμε τα δικαιώματα και περιουσία μας, τον παρόντα Ιστότοπο ή/και άλλους χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στο πλαίσιο οποιασδήποτε διάθεσης που αναφέρεται ανωτέρω, δυνάμεθα να αποστείλουμε τις πληροφορίες σας διεθνώς περιλαμβανομένου σε κράτη εκτός της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ορισμένα κράτη εκτός ΕΟΧ δύναται να μην έχουν επαρκείς νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή να διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας των προσωπικών πληροφοριών σας τα οποία δεν είναι το ίδιο υψηλά όσο της Ελλάδος. Υποβάλλοντας ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ σε εμάς, αναγνωρίζετε ότι, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, δεν θα φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη που λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

Ποιος έχει την ευθύνη για την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων που καταχωρώ στο MILO.CY;
Έχεις την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που θα καταχωρήσεις στο MILO.CY.

Ποιος έχει την ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρώ σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας και τι θα πρέπει να προσέχω σχετικά με τις πληροφορίες που δίνω στο MILO.CY;
Έχεις την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρείς σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας. Οι πληροφορίες που παρέχεις στο MILO.CY δεν θα πρέπει να:

-Είναι ψευδείς
-Παραπλανούν τα υπόλοιπα μέλη
-Είναι αντίθετες με την Κυπριακης και Ευρωπαϊκή νομοθεσία
-Περιέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στην MILO.CY.

H MILO.CY επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Η MILO.CY έχει δικαίωμα να ελέγχει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του παρέχω;
Η MILO.CY σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχει τις πληροφορίες που καταχωρείς, σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας. Παράλληλα εφόσον αυτό θεωρηθεί σκόπιμο μπορεί να επεξεργαστεί/διαγράψει τις πληροφορίες αυτές, προς αποφυγή παραβίασης των όρων του ή της νομοθεσίας.

Η MILO.CY μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία/πληροφορίες που έχω καταχωρήσει;
Το MILO.CY μπορεί να χρησιμοποιήσει τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων/πληροφοριών που έχεις καταχωρήσει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η MILO.CY παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους διενεργούν αγορές μέσω του ιστοτόπου www.milo.cy να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η MILO.CY δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Μπορώ να αντιγράψω, τροποποιήσω, παραφράσω ή αναδημοσιεύσω περιεχόμενο της σελίδας;
Όχι η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση περιεχομένου της σελίδας δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Milo.cy.

Με βάση ποιους όρους γίνεται η διαχείριση/προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχω καταχωρήσει στο Milo.cy;
Η Milo.cy διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που του έχεις δώσει με βάση την Κυπριακης & Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους όρους χρήσης του.

Η Milo.cy μεταβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά μου δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή μου;
Όχι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν μεταβιβάζονται για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή σου, εκτός εάν το επιβάλλουν η σχετική νομοθεσία και οι αρμόδιες αρχές.

Τι πρέπει να κάνω για να διαγραφούν τα προσωπικά μου δεδομένα;
Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση της Milo.cy (20 Πάτροκλου Κόκκινου, Παραλίμνη 5281 ) η Θα πρέπει να στείλεις σχετικό αίτημα στο [email protected] μέσω του email με το οποίο έχεις εγγραφεί στη σελίδα. Στο αίτημα θα πρέπει να περιλάβεις το πλήρες ονοματεπώνυμο σου.

Σε πόσο χρόνο ολοκληρώνεται η διαδικασία διαγραφής των προσωπικών μου δεδομένων;
Η διαδικασία διαγραφής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος 10 με 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Η διαγραφή των προσωπικών μου στοιχείων σημαίνει ότι θα διαγραφούν τα σχόλια μου από το MILO.CY;
Όχι οι υπόλοιπες πληροφορίες (εξαιρουμένων των προσωπικών σου δεδομένων) δεν διαγράφονται.

Πως προστατεύει το MILO.CY τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων επισκεπτών / μελών της σελίδας;
Το MILO.CY σέβεται τα προσωπικά δεδομένα όλων των χρηστών και ιδιαίτερα των ανήλικων επισκεπτών / μελών. Οι ανήλικοι επισκέπτες / μέλη της σελίδας δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Για την προστασία των ανήλικων επισκεπτών / μελών, το MILO.CY διαγράφει τα προσωπικά τους δεδομένα, αμέσως μόλις γίνει γνωστή η ηλικιά τους.

Cookies

Υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας. Πολλές ιστοσελίδες το κάνουν αυτό, καθώς τα cookies επιτρέπουν στον εκδότη ιστοσελίδας να πράξει χρήσιμα πράγματα όπως το να διαπιστώσει εάν ο υπολογιστής (και κατά πάσα πιθανότητα και ο χρήστης) έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα και στο παρελθόν. Συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τον browser να αποτρέπει την χρήση cookies – αλλά εάν το κάνετε αυτό η Υπηρεσία (και ο Ιστότοπος) ίσως να μην λειτουργούν σωστά. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου.

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στον Ιστότοπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές δύναται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη διαφημιστών ή διακομιστών διαφήμισης δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών. (Παρακαλούμε σημειώστε ότι χρήση του Ιστοτόπου δεν αποσκοπεί ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ MILO.CY ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Σημαντικές πληροφορίες για τη συναίνεση: Η χρήση της ιστοσελίδας μας και για κινητές συσκευές (“Ιστοσελίδα”), η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας μας, ή η λήψη των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων, συνεπάγεται ότι παρέχετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies.

Τι είναι αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies ;

Η παρούσα Πολιτική σχετικά με τα cookies περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εμείς και οι τρίτοι επιτρέπουμε, χρησιμοποιούμε τα cookies όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα μας ή τις Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να διαβάσετε παρακάτω.

 1. Καταστάσεις στις οποίες συλλέγουμε πληροφορίες

Μπορούμε να συλλέξουμε και να διατηρήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες από και για εσάς κατά την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας:

 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό πρόσβασης στην Ιστοσελίδα,
 • Τα στοιχεία σας για την πληρωμή, τις διευθύνσεις χρέωσης και παραλαβής,
 • τους αριθμούς τηλεφώνου σας,
 • Τη θέση σας, τον τύπο του φυλλομετρητή και του λειτουργικού σας συστήματος, το μοτίβο περιήγησης σας στην ιστοσελίδα (π.χ. μέσω των cookies) και το ιστορικό αγορών,
 • άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε ενεργά σε μας ή που μπορούμε να καθορίσουμε για εσάς με βάση τις αλληλεπιδράσεις σας με την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα:

 • Κατά την εγγραφή, συνδρομή, εξουσιοδότηση της μεταφοράς ή τη δημιουργία ενός λογαριασμού σε εμάς,
 • Κατά το άνοιγμα ή την απάντηση σε ηλεκτρονικά μηνύματα,
 • Αν παρέχετε πληροφορίες για την εγγραφή ή συμμετοχή σε προγράμματα που παρέχονται για λογαριασμό ή από κοινού με άλλους Πωλητές, εμπόρους, συνεργάτες-εμπόρους, διανομείς, μεταπωλητές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, με τη συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει,
 • Αν επισκεφτείτε οποιαδήποτε σελίδα online που εμφανίζει τις διαφημίσεις ή το περιεχόμενό μας,
 • Αν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από ή μέσω της Ιστοσελίδας,
 • Όταν αλληλεπιδράτε ή συνδέεστε με την Ιστοσελίδα ή συνδέεστε στην Ιστοσελίδα μέσω ολοκληρωμένων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και
 • Όταν δημοσιεύετε σχόλια στην Ιστοσελίδα.
 1. Οι επιλογές σας

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα είδη των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς και μπορείτε να περιορίσετε τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας.

Μπορείτε να διαχειριστείτε το email σας και τις προτιμήσεις σχετικά με ενημερώσεις συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας μέσω της Ιστοσελίδας ή προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας για κινητές συσκευές. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας, ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση συνδρομών που περιέχονται σε όλα τα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε. Μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφείτε σε ορισμένα είδη μηνυμάτων, και να επιλέξετε να μην εγγραφείτε ή να διαγραφείτε από, άλλα. Μπορείτε να ενημερώνετε τις προτιμήσεις της συνδρομής σας οποτεδήποτε. Παρακαλώ σημειώστε ότι ακόμη και αν αποφασίσετε να μην εγγραφείτε ή να διαγραφείτε από διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδεχομένως απαιτείται να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σημαντικές πληροφορίες συναλλαγών που σχετίζονται με το λογαριασμό σας και τις αγορές σας. Για παράδειγμα, ακόμη και αν έχετε καταργήσει την εγγραφή σας από διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα εξακολουθούμε να σας στέλνουμε την επιβεβαίωση όταν κάνετε αγορές μέσω της Ιστοσελίδας.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας χειρίζεται τα cookies ρυθμίζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου και της ασφάλειας. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα περιήγησης, οπότε ανατρέξτε στις οδηγίες που αφορούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μάθετε για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα cookies και άλλες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας που μπορεί να είναι διαθέσιμες. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τον τρόπο που η κινητή σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας για κινητές συσκευές μοιράζονται πληροφορίες στις και σχετικά με τις συσκευές σας μαζί μας, καθώς και το πώς το πρόγραμμα περιήγησης της κινητής συσκευής σας χειρίζεται τα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητα και τις ρυθμίσεις ασφαλείας της κινητής συσκευής σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τον πάροχό σας των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.

Μπορείτε, επίσης, μπορεί να διαχειριστείτε την ανταλλαγή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με εμάς, όταν θα συνδεθείτε μαζί μας μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης ή εφαρμογών. Ανατρέξτε στην Παράγραφο 9 παρακάτω, αλλά και στην πολιτική απορρήτου και τις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης ή της εφαρμογής για να καθορίσετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικαιώματα μας και να διαχειρίζεστε την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εμάς και το λογαριασμό σας κοινωνικής δικτύωσης ή την κινητή συσκευή σας.

Εάν εγγραφείτε για εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν προσφορές για τις τοπικές υπηρεσίες, τα αγαθά και ταξίδια, θα προσπαθούμε να κάνουμε τις πληροφορίες πιο σημαντικές για εσάς και να προσαρμόζουμε τα ενημερωτικά δελτία με βάση τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, τη θέση σας, τις προτιμήσεις περιήγησης στην ιστοσελίδα (για παράδειγμα, μέσω των cookies ), το ιστορικό των αγορών ή με βάση άλλα χαρακτηριστικά της σχέσης σας μαζί μας. Μπορείτε να απορρίψετε και να διαγράψετε τα cookies και να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά δελτία ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στις συνδέσεις (links) σε κάθε ενημερωτικό δελτίο από το οποίο θέλετε να διαγραφείτε.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση της Ιστοσελίδας,
 • Να σας παρέχουμε εξατομικευμένες άμεσες πρωτοβουλίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άμεσες προσφορές μάρκετινγκ,
 • Διευκόλυνση και επεξεργασία των παραγγελιών – για παράδειγμα, για τα κουπόνια και άλλα αγαθά και υπηρεσίες,
 • Τον καθορισμό του δικαιώματός σας για ορισμένα είδη προσφορών, προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης,
 • Την απάντηση στις ερωτήσεις σας και την ανταπόκριση στα αιτήματά σας,
 • Την καθιέρωση και ανάλυση ατομικού και ομαδικού προφίλ και της συμπεριφοράς του πελάτη.
 • Να επικοινωνούμε και να παρέχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σχετικά με εμάς, τους Πωλητές και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας,
 • Για να σας αποστέλλουμε υπενθυμίσεις, τεχνικές ανακοινώσεις, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ασφαλείας, μηνύματα υποστήριξης και διοικητικά μηνύματα, δελτία παροχής υπηρεσιών, μηνύματα μάρκετινγκ και αιτηθείσες πληροφορίες, όπως και εκείνων για λογαριασμό των επιχειρηματικών εταίρων,
 • Χορήγηση ανταμοιβών, έρευνες, κληρώσεις, διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες ή γεγονότα,
 • Για να διαχειριζόμαστε τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησής μας, όπως τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, τη διαχείριση του φόρουμ, την εκπλήρωση, τα αναλυτικά στοιχεία, την πρόληψη της απάτης, καθώς και την επιβολή των υποχρεώσεων εταιρικής αναφοράς μας και τους Όρους Χρήσης ή την τήρηση της νομοθεσίας,
 • Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την εφαρμογή των συμφωνιών:
 • Για να σας επιτρέπουμε να υποβάλετε αίτηση για μια δουλειά, να δημοσιεύετε ένα βίντεο ή να εγγραφείτε για ειδικές προσφορές από τους εμπόρους και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, μέσω της Ιστοσελίδας και
 • Για την ενίσχυση άλλων πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς για να μας βοηθήσετε να σας καταλάβουμε καλύτερα, να καθορίσουμε τα ενδιαφέροντά σας και να σας δώσουμε περισσότερες σχετικές και ελκυστικές υπηρεσίες.
 1. Πότε και γιατί αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες

Δεν ασχολούμαστε με την πώληση ή μίσθωση προσωπικών δεδομένων. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στους συνδεδεμένους και μη συνδεδεμένους παρόχους υπηρεσιών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του MILO.CY.com.cy, με την επιφύλαξη των αυστηρών συμβατικών υποχρεώσεων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την επεξεργασία τους για λογαριασμό μας και μόνο υπό τον έλεγχό μας,
 • Με τους Πωλητές, ώστε να μπορούν να πωλούν και να παραδίδουν σε εσάς,
 • να αναφέρουμε ή να συλλέγουμε οφειλές προς Πωλητές, εμπόρους ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους,
 • Όταν είναι απαραίτητο για να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς με τους επιχειρηματικούς εταίρους στο βαθμό που έχετε αγοράσει ή εξαργυρώσει ένα κουπόνι MILO.CY, αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται από ένα επιχειρηματικό εταίρο ή συμμετέχετε σε προσφορά, ανταμοιβές, διαγωνισμό ή άλλη δραστηριότητα ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται ή προσφέρεται μέσω υμών ή των Πωλητών για λογαριασμό ενός επιχειρηματικού εταίρου,
 • σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή αναδιοργάνωσης με τον αγοραστή της εταιρείας μας του συνόλου ή ουσιαστικά του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού μας,
 • Τη συμμόρφωση με τις νομικές εντολές και αιτήματα της κυβέρνησης, ή όπως απαιτείται για να υποστηρίζουμε τον έλεγχο, τη συμμόρφωση και τις λειτουργίες της εταιρικής διακυβέρνησης,
 • Την καταπολέμηση της απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας και για να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας ή των συνδεδεμένων εταιρειών μας, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους χρήστες, είτε ως μέρος των νομικών διαδικασιών που επηρεάζουν το MILO.CY
 • σε απάντηση σε κλήτευση, ή σε παρόμοια νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των δικαστηρίων
 • με τη συγκατάθεσή σας ή όπως αλλιώς απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Παροτρύνουμε τους επιχειρηματικούς εταίρους μας να υιοθετούν και να δημοσιεύουν πολιτικές απορρήτου. Ωστόσο, ενώ μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τους επιχειρηματικούς εταίρους μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς, η μετέπειτα επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω του MILO.CY.com.cy διέπεται από τις δικές τους πολιτικές και πρακτικές που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας .

 1. Πώς συλλέγουμε τις Πληροφορίες

Μπορείτε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εγγραφή σας, συνδρομή, δημιουργία ενός λογαριασμού, όταν κάνετε μια αγορά ή εξαργυρώνετε τα κουπόνια ή αλλιώς όταν έρχεσθε σε επαφή μαζί μας ή επικοινωνείτε μαζί μας ενεργά. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε μας όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε απευθείας σύνδεση για την εξυπηρέτηση πελατών και τη λοιπή υποστήριξη χρησιμοποιώντας εργαλεία αυτοβοήθειας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το κείμενο, ή με δημοσίευση σε online κοινότητες.

Μπορείτε επίσης να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μας όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών.

Επίσης λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλα online και offline στοιχεία από τους συνεργάτες μας, οι οποίοι μπορούν να μας αναφέρουν συμβάντα εξαργύρωσης, συλλογής, ή επιστροφής. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.

Τι είναι τα cookies ;

Τα cookies είναι μοναδικά αναγνωριστικά, που συνήθως αποτελούνται από μικρά bit κειμένου ή κώδικα. Τα cookies συνήθως αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στο πρόγραμμα περιήγησης web και αποστέλλουν συγκεκριμένες πληροφορίες πίσω στο μέρος που παρείχε το cookie. Όταν λέμε cookies στην ουσία αναφερόμαστε σε μία ευρύτερη περιοχή τεχνολογιών από απλά cookies, συμπεριλαμβανομένων των web beacons, clear gifs, pixels και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Όταν λέμε cookies πρώτου μέρους (first-party cookies) εννοούμε τα cookies που παρέχονται από το MILO.CY. Όταν λέμε cookies τρίτων (third-party cookies) εννοούμε τα cookies που παρέχονται από τρίτα μέρη εκτός το MILO.CY

Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies ;

Τα cookies χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία των εφαρμογών και των ιστοσελίδων και να προσαρμόσουμε τις εμπειρίες μέσω του διαδικτύου και των κινητών συσκευών. Τα cookies το πετυχαίνουν αυτό επιτρέποντας στο μέρος που παρέχει το cookie να αναλύσει την απόδοση ενός ιστοτόπου ή μίας εφαρμογής κινητών συσκευών, να ανιχνεύσει ανώνυμα συγκεκριμένους χρήστες και να θυμάται τις προτιμήσεις τους, να κατανοήσει καλύτερα πότε ένας υπολογιστής ή μία συσκευή (και πιθανώς ο χρήστης τους) επισκέφτηκε προηγουμένως μια ιστοσελίδα και να παρουσιάζει προσωποποιημένες διαφημίσεις.

Ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα;

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τους παρακάτω τέσσερις τύπους:

 1. Λειτουργικά απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η Ιστοσελίδα δε θα λειτουργεί σωστά.

 1. Cookies απόδοσης

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και παρακολουθούν την απόδοση της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, τα cookies απόδοσης μας ενημερώνουν ποιες σελίδες είναι δημοφιλείς, καταγράφουν την κίνηση στον Ιστότοπό μας και συγκεντρώνουν ανώνυμες αναλυτικές πληροφορίες. Τα cookies απόδοσης μπορούν επίσης να εντοπίσουν και να επιλύσουν λειτουργικά προβλήματα στην Ιστοσελίδα.

 1. Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και υπενθύμιση των προτιμήσεών σας. Για παράδειγμα, τα cookies λειτουργικότητας μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες, όπως την τοποθεσία σας, για να επιβεβαιώσουν ότι βρίσκεστε σε μία έκδοση του Ιστοτόπου μας που είναι η κατάλληλη για την πόλη ή την περιοχή σας.

 1. Cookies διαφήμισης

Επιτρέπουμε σε τρίτους να παρουσιάζουν περιεχόμενο προσωποποιημένων διαφημίσεων στον Ιστότοπό μας και/ ή σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων. Αυτοί οι τρίτοι χρησιμοποιούν τα cookies για την κατανόηση των ενδιαφερόντων σας στις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που σας παρέχουν, καθώς επίσης και για να σας παρουσιάσουν περισσότερο σχετικές διαφημίσεις με βάση τις δραστηριότητές σας στην Ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, τα cookies τρίτων μπορούν καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με το πότε πατήσατε κλικ σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις στον Ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστοτόπους, ή τοποθετήσατε ένα αντικείμενο στο καλάθι αγορών σας στον Ιστότοπό μας.

Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε ή να έχουμε πρόσβαση στα cookies διαφήμισης τρίτων ή στις πληροφορίες που περιέχουν. Οι τρίτοι διαχειρίζονται οποιαδήποτε πληροφορία που συγκεντρώνουν μέσω των cookies που τοποθετούν σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές προστασίας απορρήτου.

Μπορείτε να δηλώσετε την αντίρρησή σας (opt-out) στα cookies προσωποποιημένης διαφήμισης τρίτων (αλλά να θυμάστε ότι ακόμα θα σας παρουσιάζονται online διαφημίσεις). Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε την αντίρρησή σας στη χρήση τέτοιων cookies προσωποποιημένης διαφήμισης τρίτων στην ΕΕ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.youronlinechoices.eu. Αν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.aboutads.info/choices/.

Πως αλλιώς μπορώ να αποφύγω τα cookies ?

Μπορείτε να αποφύγετε συγκεκριμένα cookies διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή με την δήλωση αντίρρησης (opt-out) απευθείας στο μέρος που λειτουργεί και ελέγχει το cookie. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Υπάρχουν αυτά τα cookies στα ηλεκτρονικά μηνύματα;

Τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα περιέχουν cookies που ανιχνεύουν αν ανοίγετε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα ή αν πατάτε κλικ στους συνδέσμους που περιέχουν. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα για την παρακολούθηση τέτοιων συμπεριφορών είναι μοναδικά για κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα και δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

Κι αν έχω ερωτήσεις ;

Αν τυχόν έχετε ερωτήσεις ακόμα και μετά την ανάγνωση της παρούσας Πολιτικής σχετικά με τα cookies επικοινωνήστε με το MILO.CY

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να σας αποστείλουμε email για τους ακόλουθους σκοπούς:
Ως μέρος της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, αποστέλλουμε (ή μπορεί να αποστείλουμε) email σε εσάς σε κάποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
Μετά την εγγραφή, ενημερώνοντας σας για τα στοιχεία του λογαριασμού/συνδρομής σας.

Ως υπενθυμίσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε (ειδικά εάν δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει ή δεν δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει για κάποιο χρονικό διάστημα).

Για να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή Κουπόνια τα οποία έχετε ζητήσει.

Για σκοπούς ενημέρωσης (newsletter).

Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.

Για να σας προτείνουμε υπηρεσίες σχετικές με την MILO.CY . P.TH UPKEEP & NET SERVICES LTD

Παρόλα αυτά, όσον αφορά σε email για προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες τα οποία ίσως αποστείλουμε, θα σας παρέχουμε πάντα την επιλογή να μην λαμβάνετε άλλα τέτοια στο μέλλον.

Ασφάλεια και Διατήρηση

Οι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που διαθέτουμε θα διατηρούνται με ασφάλεια εντός των συστημάτων μας σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική ασφαλείας μας και τον νόμο. Διατηρούμε δεδομένα για 3 έτη από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είχαμε πρόσβαση ή τα χρησιμοποιήσαμε.

Αναφορικά με πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ του Ιστοτόπου ή/και χρηστών, ενώ λαμβάνουμε εύλογα μέτρα να διασφαλίσουμε αυτές τις πληροφορίες, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό όταν επικοινωνούν με τον Ιστότοπο.

Μεταβίβαση υπό Ορισμένες Συνθήκες

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της MILO.CY P.TH. UPKEEP & NET SERVICES LTD, τότε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, δυνάμεθα να μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε ή εκχωρήσουμε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ή δια του παρόντος Ιστοτόπου (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ και άλλων πληροφοριών) σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 22 202891 (ώρες γραφείου)

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω έιτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση:
(α) στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, ή

(β) μέσω email, εάν διαθέτουμε το email σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, είτε εν όλω είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Ιστοτόπου.